Kolejna czerwona kartka dla Pawła.

Posted on

Jak Paweł interpretuje nauki naszego Zbawiciela

Pierwszy List do Koryntian

[1Kor.9/1-21]fragment z tego listu rozebrany jest na części z objaśnieniem na czerwono.

(1) Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? (2) Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem; wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.
Komentarz: Widać, że nie wszyscy w zborze uważają Pawła za Apostoła. …

(3) Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka:
– (4) Czy nie wolno nam jeść i pić?
– (5) Czy nie wolno nam zabierać z sobą siostry-żony, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?

Komentarz: Cała sprawa w powyższych dwóch zdaniach dotyczy darmowego wiktu i noclegu dla przybyłej ekipy.
Paweł broni się przed zarzutami zboru dotyczącymi zabierania ze sobą chyba sporej ilości osób które trzeba wykarmić a które w zborze uważane są za zbędne.
– (6) Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować?
– (7) Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? (8) Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi? (9) Albowiem w zakonie Mojżeszowym napisano: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? (10) Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach.

Komentarz: Pierwsze zbory chrześcijańskie organizowały się we wspólnoty jest na to wiele dokumentów. Mienie poszczególnych członków stawało się mieniem wspólnym, było gromadzone przez wspólnotę i dzielone według potrzeb. Analizując powyższy fragment widzimy wyraźnie zarzut zboru, że udział w wieczerzach ma się wtedy kiedy się pracuje.
– (11) Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra żąć będziemy?
Komentarz: Paweł uważa, że na swoje utrzymanie, już sobie wcześniej zasłużyli.
– (12) Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my?
Komentarz: ciąg dalszy wcześniejszych wypowiedzi Pawła. To zdanie należy rozumieć tak: jeżeli płacicie podatki innym, to dlaczego nie macie płacić nam.
Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać ewangelii Chrystusowej. (13) Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują?
– (14) Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli.
Komentarz: Paweł daje zborowi do zrozumienia, że na początku swoich prac misyjnych nie pobierali podatków ale przyszedł czas na to, że należy zacząć płacić podatki.
(15) Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. A nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono; bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby.

Komentarz: Paweł informuje, że wcześniej z tego przywileju ( podatku )nie korzystał, ale nie oznacza to, że tego przywileju może go ktoś pozbawiać)
(16) Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował. (17) Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę; jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo.
Komentarz: Paweł stosuje istny lisi wybieg bo udowadnia, że jeśli jego praca jest dobrowolna – zapłata mu się należy – jeśli zaś praca jego nie była by dobrowolna, to wykonuje jedynie powierzone mu zadanie ściągania należności jak poborca podatkowy.
(18) Jakąż tedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie ewangelii. (19) Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. (20) I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. (21) Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu.
Komentarz: Paweł przedstawia, jak wielka jest jego praca a jaką otrzymuje zapłatę – oczywiście ta zapłata jest tutaj w domyśle – jest to skromna zapłata.

Pierwszy List do Tymoteusza

[1Tym.5/17-19]
17) Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania. (18) Albowiem Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej. (19) Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba, że jest ona oparta na zeznaniu dwu lub trzech świadków.
Komentarz: Czyżby chodziło tu o bunt z powodu podwójnej zapłaty za posługę?
Dlaczego Paweł poleca Tymoteuszowi nie przyjmować skarg na wyznaczonych przez siebie Starszych? Dlaczego trzeba mieć aż trzech świadków przeciwko Starszemu? Coś jest nie tak?

List do Rzymian

[Rz.13/1-7]
(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. (2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. (3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; (4) jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. (5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. (6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli.

Komentarz: Może się ktoś ze mną nie zgodzić, ale mamy tutaj klasyczne zastraszanie. Jaki jest cel tego zastraszania, dowiadujemy się na końcu – są to podatki.

Powyższe listy są dowodem prawdziwych intencji Pawła. Niestety Paweł nie ma tutaj żadnego usprawiedliwienia – zastrasza zbory, nakłada na nie podatki oraz ustanawia władzę nad zborami (po to aby mieć nad wszystkim pełną kontrolę).

Co mówi Isus w ewangelii Mateusza o zapłacie za pracę misyjną.
[Mt.10/10]
(7) Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (8) Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (9) Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. (10) Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy.

Udzielając Apostołom instrukcji do ich pracy misyjnej, Isus podkreśla wyraźnie:

– Darmo otrzymaliście Darmo dawajcie – praca ma być darmowa
– Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów – nie wolno Apostołom brać zapłaty w postaci jakiegokolwiek pieniądza.
– Wart jest bowiem robotnik swej strawy – zapłatą za pracę ma być tylko posiłek.

[Mk.10/45]
(45) Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Komentarz: Co Paweł z powyższych Słów Bożych wyniósł? – niewiele.

Jak widać, to co robi Paweł ze swoją ekipą jest całkowitym przeciwieństwem nauk naszego Zbawiciela.

BBC-Poland

Reklamy

13 myśli w temacie “Kolejna czerwona kartka dla Pawła.

  d4r3q said:
  Październik 28, 2012 o 9:10 am

  Zastanawiająca jest relacja z Dziejów Ap. o Ananiaszu i Safirze i że to Piotr ich ukarał śmiercią za przywłaszczenie sobie pieniędzy przeznaczonych na kościół. Być może Paweł jako współtwórca tej księgi chciał pokazać światu że i Piotr pobierał pieniądze przypisując mu tą łatkę, ja to myślę ze to mogło być zabójstwo z premedytacją bo nie oddali wszystkich pieniędzy.Sprawa Ananiasza i Safiry zawsze mnie zastanawiała gdyż to jest nie humanitarne i bezprawne pozyskiwanie pieniędzy, były to ich własne pieniądze i mogli oddać ile im pasuje a oni ich zabili. Przypomina mi to ŚJ jak sprzedawali swoje posiadłości, rezygnowali ze szkół, czy życia rodzinnego bo przywódcy ogłosili potrzebę głoszenia przed rychło zbliżającym się końcem świata. Przy okazji nieźle się bogacąc. Widać wyraźnie na czym i na kim bazują kościoły i religie 🙂

  bbc-poland said:
  Październik 28, 2012 o 10:10 am

  Originally posted by d4r3q:

  Zastanawiająca jest relacja z Dziejów Ap. o Ananiaszu i Safirze i że to Piotr ich ukarał śmiercią za przywłaszczenie sobie pieniędzy przeznaczonych na kościół.

  Niestety ta scena kompletnie nie pasuje do Piotra, tak samo jak listy które rzekomo napisał. Jak już w innym artykule napisałem prawda jest taka, że Łukasz pod Wpływem Pawła pisze dwa utwory z elementami które mają być podstawą nauk Pawła jakie głosi w swoich listach. Można powiedzieć że mamy tu istne sprzężenie zwrotne, nauka Pawła jest inspiracja dla Ewangelii i Dziejów Apostolskich Łukasza i dalej- te dwa utwory mają utwierdzać właściwą naukę Pawła. Dla mnie jest to rzecz nie do przyjęcia.

  bbc-poland said:
  Październik 28, 2012 o 10:10 am

  Originally posted by d4r3q:

  Przypomina mi to ŚJ jak sprzedawali swoje posiadłości, rezygnowali ze szkół, czy życia rodzinnego bo przywódcy ogłosili potrzebę głoszenia przed rychło zbliżającym się końcem świata. Przy okazji nieźle się bogacąc. Widać wyraźnie na czym i na kim bazują kościoły i religie

  Kościoły bazują wyłącznie na ludzkiej niewiedzy. Dlatego też w pewnym okresie kościoła katolickiego, zabroniono czytania Biblii. Jeżeli nie da się ominąć bariery zakazu czytania Biblii, to produkuje się elementy dodatkowe. Coś takiego mamy u Adwentystów Dnia Siódmego gdzie do Biblii mamy dodatek w postaci prorokini Ellen White. Oczywiście prorokini jest prawie zrównana z naszym Zbawicielem Isusem a jej wizje są uzupełnieniem Biblii. Prorokini ta napisała mnóstwo ksiąg niby proroczych w których jak dotąd jej proroctwa się nie spełniły… w jednej z tych ksiąg napisane jest proroctwo, że przywódcom religijnym należy oddawać 10-siątą cześć swojej pracy. To chyba jedyne proroctwo które się wypełniło.

  katarzynabm said:
  Październik 28, 2012 o 11:10 am

  To jest piękna podstawa dla wszystkich kościołów… Nie chciałabym nikomu wchodzić w paradę, może tą sprawą też się Panowie zajmiecie, ale dla mnie największą herezją jest to co pisał Paweł o zakonie w Liście do Rzymian. Może też gdzieś jeszcze, ale przyznam się, że ten bełkot Pawłowy czytałam wyrywkowo…

  bbc-poland said:
  Październik 28, 2012 o 2:10 pm

  Originally posted by katarzynabm:

  dla mnie największą herezją jest to co pisał Paweł o zakonie w Liście do Rzymian.

  temat ten już został poruszony tutaj:http://zbawienie.com/apostol-Pawel-2.htm

  red-october61 said:
  Październik 28, 2012 o 3:10 pm

  Co do 1 Tym 5;19 to tutaj jest sprytne wykorzystanie zasady 2-3 świadków z Prawa Mojżeszowego. Gdyby powodów do skarg na starszych było by kilka, a skarżący by nie wiedzieli o sobie i były by to skargi niezależne od siebie to gdyby nawet bylo 5 takich skarg to Tymoteusz miał na to nie zwracać uwagi. To jest swoisty "system ochronny" ustanowionych przez Pawła starszych. Dzisiaj to jest widoczne na przykładzie pedofilii w zborach Ś.J., gdzie też stosuje się konsekwentnie tę zasadę z… Listu do Tymoteusza!. Ofiara pedofilii musi mieć 2-3 świadków. W takich przypadkach materac albo ściany musiałyby by mówić!, Totalna paranoja , czyli jak zalegalizować i utrudniać ściganie pedofilów. I wszystko na podstawie listu Pawła do Tymoteusza!.

  bbc-poland said:
  Październik 28, 2012 o 4:10 pm

  Originally posted by red-october61:

  o do 1 Tym 5;19 to tutaj jest sprytne wykorzystanie zasady 2-3 świadków z Prawa Mojżeszowego.

  Słuszna uwaga – nie rozwinąłem zbytnio tego zagadnienia ale sprawy maja się dokładnie tak jak napisałeś w swoim komentarzu.

  anonymous said:
  Październik 29, 2012 o 10:10 pm

  Maryla writes:A ja mam tylko jeden cytat: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni (Mat.7:1). Bez komentarza.

  red-october61 said:
  Październik 29, 2012 o 11:10 pm

  Originally posted by anonymous:

  A ja mam tylko jeden cytat: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni (Mat.7:1). Bez komentarza.

  , dobry werset, ale ja zwróciłem uwagę na kontekst. A on mówi by unikać hipokryzji, jeśli mamy osądzać to dopiero wtedy kiedy sami jesteśmy w porządku w danej kwestii. Natomiast kontekst wcale nie mówi byśmy unikali osądzania. Jeśli się decydujemy na osądzanie to pamiętajmy że takim samym sądem sami będziemy sądzeni. Wiele religii i szereg internetowych "nauczycieli" serwują zgoła inny pogląd sprzeczny z kontekstem w/w wersetu – "nie osądzajcie" inaczej mówiąc, "nie krytykujcie nas a zostawmy wszystko osądowi Bożemu" i tak się zamyka niektórym usta by się "nie stawiali", kiedy widzą niechrześcijańskie zachowanie albo poglądy sprzeczne ze słowem Bożym. I tak "interes religijny" kręci się dalej.

  anonymous said:
  Listopad 24, 2012 o 3:11 pm

  poznaj siebie writes:A czy uważacie, negując apostolstwo Pawła że wszystko cokolwiek on powiedział jest niezgodne z naukami i duchem prawdy głoszonej przez Chrystusa.? Przecież nie jest tak łatwo stworzyć oszustwo w świetle ewangelii i słów głoszonych przez zbawiciela.Pierwsi uczniowie znali najlepiej nauki Pana, więc dlaczego nie powiadamiali zbory o odstępstwie Pawła, jeżeli rzeczywiście nim był. A może były takie listy ale zostały zniszczone,żeby kłamstwo mogło się bez przeszkód szerzyć.? Tyle tylko że dużo trafnych wniosków wyniosłem ze słów Pawła i jakoś nie kolidują z naukami Jezusa czy jak tam teraz prawidłowo się go określa Isusa.Myślę że zacznę go jedynie tytułować a słowo "w imieniu" i tak całkiem inaczej rozumie niż tylko wydźwięk jego osobistego imienia tu na ziemi. Najważniejsze jest to,kto kryje się za imieniem, jakie jest jego duchowe przesłanie.

  red-october61 said:
  Listopad 24, 2012 o 4:11 pm

  Originally posted by anonymous:

  Przecież nie jest tak łatwo stworzyć oszustwo w świetle ewangelii i słów głoszonych przez zbawiciela.Pierwsi uczniowie znali najlepiej nauki Pana, więc dlaczego nie powiadamiali zbory o odstępstwie Pawła, jeżeli rzeczywiście nim był.

  kiedy żyli apostołowie to powiadamiali a jak ich zabrakło ich i ich uczniów to dopiero się zaczęło. Napisałem o tym: http://my.opera.com/red-october61/blog/2012/10/17/zasada-piaskowego-fundamentu-cz-2 jest też cześć 1

  bbc-poland said:
  Listopad 24, 2012 o 8:11 pm

  Originally posted by anonymous:

  A czy uważacie, negując apostolstwo Pawła że wszystko cokolwiek on powiedział jest niezgodne z naukami i duchem prawdy głoszonej przez Chrystusa.?

  Nie uważam, że to co mówił Paweł wszystko było kłamstwem. Dużo jest fragmentów gdzie słowa Pawła sa zgodne z naukami Isusa. My tutaj bierzemy całokształt jego nauki i nieakceptowane przez 12-stke Chrystusową przypisywanie sobie samemu tytułu Apostoła. Niestety w wielu przypadkach Pawłowe odstępstwa od nauk Isusa sa wręcz heretyckieo czym można przeczytać na innych blogach.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s