Skąd się wzięła SZLACHTA

Posted on

SZLACHTA

Jaka jest etymologia tego słowa?

Słowo to,  jest określeniem osoby wyższego stanu, wyższego poziomu społecznego czy inaczej z wyższych warstw społecznych.

Skoro słowo SZLACHTA prezentuje wyższą warstwę społeczną, to i w jej nazwie należy szukać śladów takiego społecznego statusu.

Ponieważ jest to słowo określające polskich możnowładców, dlatego też źródła tego słowa należy szukać w polskiej historii, tradycji, języku.

 

Słowo to, w starych polskich podaniach i przekładach współczesnych, można znaleźć w formie:

 

  1. Slachta
  2. Slachata
  3. Ślachta, Szlechta, Ślechta,Slacha (min. taki formy podaje Błażej Śliwiński w swojej książce – Mazowsze, Pomorze, Prusy)

 

Zanim przejdziemy do analizy tego słowa, zobaczmy co piszą o słowie szlachta sławni polscy badacz słowiańszczyzny.

 

 

  1. Aleksander Maciejowski w swoim dziele z 1856r. Historya prawodawstwa słowiańskiego cz.1 str. 541-542. szukając pochodzenia nazwy szlachta maluje taki obraz:

szlachta1 Czytaj resztę wpisu »

Stonehenge historia, renowacja, rekonstrukcja.

Posted on Updated on

Pierwsza, pisana po łacinie, wzmianka o Stonehenge pochodzi z około 1130 roku z dzieła Historia Anglorum, której autorem był Henry of Huntington: Opisując cztery cuda Brytanii, pisze:

… Drugi [cud] jest w Stone-henge, gdzie kamienie zadziwiających rozmiarów ustawione są na kształt wrót tak, iż drzwi wydają się nakładać na drzwi. I nikt nie może zgadnąć, jakim sposobem tak wiele kamieni wzniesiono tak wysoko, ani dlaczego zostały tam zbudowane.”

 Z biegiem stuleci ten układ kamiennych „drzwi” zniknął w dużym stopniu. Pozostało ich jednak na tyle wiele, żeby stać przed czy pod nimi w oniemieniu.

 

W historycznie drugiej wzmiance o Stonehenge w roku 1136, kronikarz Geoffrey of Monmouth opowiada mit, według którego Stonehenge jest przeniesionym z Irlandii pomnikiem Tańca Gigantów.

st14

Czytaj resztę wpisu »

Słowiańszczyzna była pierwsza. Część III. Syn Boży.

Posted on Updated on

Syn Boży

 

1. Słowiańszczyzna

W panteonie słowiańskim u różnych plemion słowiańskich, mamy takich Bogów jak:

Karewit, Rugiewit (Rujewit, Ragiwit, Ragit), Porewit.
Są to bóstwa o wielu twarzach.
Krewit – 3 twarze (2 twarze na głowie z przodu i z tyłu głowy, 3-cia twarz na piersi) .
Rugiewit, Rujewit, Rajewit – 7 twarzy (6 twarzy na trzech głowach, 7-ma na piersi).
Purewit, Porewit – 5 twarzy na pięciu głowach.
Świętowit, Świętowit – 4 twarze.
Było jeszcze bóstwo o 3 głowach którego imię nigdzie nie odnotowano i nazwano je umownie Trygława, Trzygłów od ilości posiadanych głów.

220px-Porewit_(Montfaucon_1722)   220px-Svetovid_(Montfaucon_1722)   Rugiwit-sm

Wyjaśnienie takich podobizn znajdujemy w Apokryfie Jana:

Czytaj resztę wpisu »

Słowiańszczyzna była pierwsza. Część II. Trzygłów i Świętowit

Posted on Updated on

  1. TRYGŁAW I  ŚWIĘTOWIT

 

                                swiatow2                               pic

                                                 Świętowit                                                                     Trygław

 

Trygłów, Trygław – Bóg jako jedność w trzech osobach.

Co pisze na ten temat Wikipedia – Według jednej z hipotez kult Trzygłowa był wynikiem procesu jednoczenia się plemion i zlania się trzech lokalnych bóstw w jedną postać. ???

Niestety, nie napisano jakie to były bóstwa sąsiadujących ze sobą plemion słowiańskich i jakie były to plemiona.

Jednym słowem Wikipedia nie wie skąd wziął się Trygław i dlaczego jest przedstawiany jako postać z trzema głowami.

Skąd się wzięła wizja bóstwa trzyosobowego którego obrazem w słowiańszczyźnie jest Trygław ?

 
Czytaj resztę wpisu »

Słowiańszczyzna była pierwsza. Część I – Stonehenge

Posted on Updated on

SŁOWIAŃSZCZYZNA BYŁA PIERWSZA

Rozpoczynam cykl tematyczny,  co łączy Chrześcijaństwo ze Słowiańszczyzną? W słowiańszczyźnie i chrześcijaństwie przede wszystkim gnostycznym można znaleźć  szereg elementów które te dwie wiary łączą ze sobą.  Mimo ze niektóre fakty są wręcz bardzo czytelne, cały temat opisuję jako hipotezę. Uważam, że znaleziony przeze mnie materiał jest tylko drobnym wycinkiem tego co nie zostało odkryte. Być może moje spostrzeżenia i uwagi, będą dla innych inspiracją do poszerzenia przedstawionego poniżej materiału. Temat rozpoczynam od hipotezy powstania Stonehenge.  Hipoteza ta jest pierwsza na świecie. W internecie nie ma jakiegokolwiek artykułu opisującego Stonehenge w ten sposób jaki mamy poniżej
Do tej pory nie zwracałem specjalnej uwagi na Stonehenge, ponieważ już tyle o tym miejscu napisano, tyle wykonano badań, pod którymi podpisało się mnóstwo autorytetów ze świata nauki – archeolodzy, astronomowie, itd., że podważanie ich hipotez właściwie byłoby świętokradztwem. Jedni się doszukiwali kalendarza, inni twierdzili, że to coś w rodzaju prehistorycznego obserwatorium astronomicznego, inni znowu, że to miejsce gdzie odbywały bliżej nieznane obrzędy kultu religijnego. Ktoś gdzieś wspomniał, że być może budowla ma jakiś związek z Celtami, Druidami i ich wiarą a natychmiast na miejscu ruin pojawiły się grupy wyznawców wiary celtyckiej.

Czytaj resztę wpisu »

Arka Noego ciąg dalszy

Posted on Updated on

Czy ktoś sobie zdał trud co znaczy słowo Arka i dlaczego to słowo tłumaczy się akurat tak a nie inaczej?

 

Wikipedia:

Arka Noego (hebr. תֵבָה tebah, łac. arca – skrzynia) – mityczna pływająca drewniana konstrukcja, która zgodnie z przekazami religii abrahamowych zbudowana została na polecenie Jahwe przez Noego, by mógł on ocalić własną osobę, swoją rodzinę (w sumie 8 osób)

 
Czytaj resztę wpisu »

Hipoteza pochodzenia hebrajskich słów.

Posted on Updated on

Tłumaczenie wszelkich runicznych zapisów a nawet słów biblijnych, greckich, rzymskich bardzo dobrze tłumaczy się językami słowiańskimi szczególnie staro-polskim i staro-rosyjskim jak i współczesnymi tymi językami. Żydzi znają znaczenie słów których na co dzień używają np. Tora, Synagoga – ale skąd się wzięło znaczenia tych słów pozostaje dla nich zagadką.  Dzieje się to w przypadku kiedy do własnego słownika wprowadza się słowa z innych obcych języków. Przykładowo:  w Polsce mamy słowo Internet wszyscy wiedzą, że chodzi o światową sieć komputerową ale tylko znający angielski wiedza dlaczego to słowo tak brzmi.   Inter– miedzy, net– sieć  Tak też jest ze słowami które weszły do słownika hebrajskiego z innych kultur i narodów.

 
Czytaj resztę wpisu »

Czy Jezus był Żydem?

Posted on Updated on

 

Ciąg dalszych rozważań z artykułu https://dmr44blog.wordpress.com/2013/02/10/kim-byl-nasz-zbawiciel/

Czy Jezus był żydem ? – tutaj zaczyna się problem.

Jak wiemy Jezus i apostołowie byli Nazarejczykami zwani tez jako Esseńczycy.

Skąd wzięła się nazwa Nazarejczycy?  Tutaj za powtarzając za Żydami  każdy powie od miasta Nazaret. I wszystko było by fajnie gdyby nie pewien problem – za życia Jezusa takiego miasta nie było.  Więc skąd takie wersety jak w ewangelii Mateusza 2:23

(23) Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem. 

 

Nie tylko w biblii ale i w apokryfach Jezus nazywany jest Nazarejczykiem.

Czytaj resztę wpisu »

Jak zdefiniować niebo ?

Posted on Updated on

 

[2Kor. 12:2]

(2) Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba.

Ksiega Henocha – Henoch podróżuje przez kolejne nieba kończąc swoja podróż przed obliczem Boga w 7-ym niebie. Podróż Henocha była cielesna a nie poza ciałem.

Do nieba wstępuję Jan w swojej Apokalipsie.

Wszelkie opisy w Biblii i innych różnych starożytnych księgach opisują niebo jako coś wewnątrz czegoś.

[Ap. 4:1]
(1) Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać.

[Ap. 12:7,8]
(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

W apokalipsie wszystkie wydarzenia dzieją się w niebie i na ziemi.

[Koh.5:1-2]
(1) Nie bądź pochopny w słowach, a serce twe niechaj nie będzie zbyt skore, by wypowiedzieć słowo przed obliczem Boga, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi! Przeto niech słów twoich będzie niewiele. (2) Bo z wielu zajęć przychodzą sny, a mowa głupia z wielości słów.

[Ap. 5:13]
(13) A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!

Nie podaję więcej przykładów ponieważ w biblii jest ich cała masa.

Więc gdzie jest niebo ( nieba) ?

Czytaj resztę wpisu »

Wewnętrzna ziemia – Pismo runiczne na niemieckich rysunkach.

Posted on Updated on

Swojego czasy przy temacie pustej ziemi w wielu artykułach i filmach na Yuotube zamieszczonych w Internecie pojawiły się dziwne rysunki towarzyszące hitlerowskim mapom przedstawiającym wejście do wnętrza ziemi i wewnętrzny świat.

Mapy

A8         hollow earth maps

 
Czytaj resztę wpisu »